خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان: این هفته منتظر پاداش باشید

محمد باقر نوبخت گفت: پاداش بازنشستگان سال گذشته تا پایان هفته جاری کامل پرداخت می‌شود

نوبخت

به گزارش خبرانلاین، دکتر نوبخت با اشاره به پرداخت نیمی از پاداش بازنشستگان سال۹۷ در هفته اول شهریور تاکید کرد: مابقی پاداش بازنشستگان عزیز شامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا پایان هفته جاری به طور کامل تسویه و پرداخت خواهد شد

وی اضافه کرد: پاداش بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی نیز با تفاهم انجام شده بین سازمان برنامه و وزارت بهداشت و پس از نهایی شدن در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد